Да бъдеш близо, да бъдеш далеч

Понякога се поглеждам отстрани и се виждам като едно ужасно закостеняло същество упорито отказващо да се прости с миналото. Професионална деформация - какво да се прави. Идеята, че съществува време…

„Отвъд брега, отвъд тревогите, отвъд земята…“

Прекарах последните два дни в ровене из личното онлайн пространство на Милена Фучеджиева (http://milenafuchedjieva.blogspot.com/) и внезапно ми домъчня за моето собствено стъклено светилище.  Не бях го посещавала повече от половин…