Дойдох да видя слънцето

Аз попитах свободния вятър

как да бъда и млад, и любим.

Отговори ми волният вятър:

„Като вятър бъди, като дим!“

 

Аз попитах морето могъщо

битието какво отреди.

Отговори морето могъщо:

„Като мен многозвучен бъди!“

 

Аз попитах високото слънце

как и аз да изгрея в зори.

Не отвърна високото слънце,

но душата ми чу: „Изгори!“

 

Балмонт, Константин: Заветът на битието

 

 

Реклами