Да бъдеш близо, да бъдеш далеч

Понякога се поглеждам отстрани и се виждам като едно ужасно закостеняло същество упорито отказващо да се прости с миналото. Професионална деформация - какво да се прави. Идеята, че съществува време…